Ondersteuning

Ondersteuning bij een DKIM implementatie traject kan ver­schil­lende vormen hebben:

 

  • project begeleiding
  • schrijven van een functioneel- en technisch ontwerp
  • implementatie van software en services op basis van het ont­werp
  • nazorg en tweede- of derde lijns support

 

Tjidens een gesprek kan duidelijk worden waaraan uw or­ga­ni­sa­tie be­hoefte heeft bij de invoering en het gebruik van DKIM.


Migratie

Ook wanneer u overweegt gebruik te gaan maken van de 'Hosted DKIM' service is het mogelijk ondersteuning en advies in te roepen. Het is immers belangrijk dat de migratie zonder pro­ble­men verloopt.

DKIM consultancy

Het is mogelijk een DKIM implementatie traject te laten begeleiden of onder­steunen door een deskundig consultant.

 

Kennis nodig?

Bij het definiëren van de DKIM standaard is rekening gehouden met een groot aantal verschillende situaties waarbinnen DKIM kan worden toegepast. Dit heeft als voordeel, dat DKIM in vrijwel elke situatie toegepast kan worden en dat vrijwel elk bedrijf ervan kan profiteren. Het betekent ook dat kennis en ervaring nodig zijn, om DKIM optimaal voor uw bedrijfsvoering te kun­nen gebruiken. Wanneer u gebruik maakt van de Hosted DKIM service, dan hoeft u deze kennis niet zelf op te bouwen. Een andere mogelijkheid is, om gebruik te maken van onze expertise op het gebied van DKIM.

 

Implementatie

Wanneer e-mail voor uw bedrijfsvoering van essentieel belang is en u overweegt DKIM te gaan toepassen, dan is het raadzaam een consultant het implementatie traject te laten bege­lei­den. U wilt immers het maximale rendement halen uit uw investering in het gebruik van DKIM? Mocht u aan het begin van een invoeringstraject staan, neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrij­blijvend gesprek. In dat gesprek kunnen we de mogelijkheden voor ondersteuning bij een dergelijk traject bespreken.

 

Terug naar DKIM Oplossingen