E-factureren kan u veel werk besparen. De overheid stelt echter wel eisen aan het verzenden van uw facturen in electronisch formaat. DKIM kan u helpen om aan deze eisen te voldoen.

 


Om het u gemakkelijk te maken bieden wij een service, die uw e-factuur berichten kan voorzien van een geldige DKIM hand­tekening. Kortom: wel de voordelen van e-factureren, maar niet de nadelen.

 

E-factuur

De Nederlandse en Europese overheden dringen er bij bedrijven op aan om over te stappen op electronisch factureren, om op die manier kosten en overhead voor het bedrijfsleven terug te dringen. De Nederlandse belastingdienst heeft in 2009 be­paald dat de electronische factuur gelijkgesteld wordt aan de papieren factuur. Dat geldt ook voor de eisen die aan een factuur gesteld worden. [Bron: Belastingdienst].

 

Eisen e-factuur

Een van de eisen, die aan een factuur gesteld worden luidt: U moet kunnen laten zien dat de factuur door de afzender is verstuurd en niet is veranderd. De be­las­ting­dienst schrijft hierover:

 

"U mag zelf weten of u uw facturen beveiligt, en hoe u dat doet. Als u maar kunt laten zien dat de factuur werkelijk door de afzender is gestuurd (de factuur is authentiek) en niet is veranderd (de factuur is integer)."

 

Zonder aanvullende maatregelen biedt e-mail geen mogelijkheid tot controle op herkomst en integriteit van een bericht. Het gebruik van een DKIM handtekening maakt het mogelijk om uw facturen per e-mail te versturen en toch aan de wettelijke eisen te voldoen.

 

DKIM maakt e-factuur controleerbaar

Doordat DKIM een bericht voorziet van een digitale handtekening, kan de ontvanger door een controle vaststellen dat uw e-factuur authentiek is (eis authenticiteit). Wanneer DKIM zo geconfigureerd wordt, dat de volledige inhoud van het bericht gebruikt wordt bij het genereren van de digitale handtekening, kan de ontvanger ook vaststellen dat uw e-factuur onderweg niet gewijzigd is (eis van integriteit). Ook wanneer de ontvanger deze controle niet uitvoert, heeft u wel voldaan aan de wettelijke eisen.

 

Terug naar DKIM Toepassingen