Afleverpercentage e-mail 82%

Volgens [onderzoek van ReturnPath] komt ca. 19% van alle legitieme marketing berichten niet aan in het 'Postvak In' van de ontvanger. Een deel (7%) verdwijnt in het spamfilter, of komt zelfs helemaal niet aan (12%). Door het gebruik van DKIM wordt de kans groter dat uw e-mail de ontvanger wel bereikt.


ADSP

De op DKIM gebaseerde ADSP technologie maakt het mogelijk berichten, die niet werkelijk van een bedrijf (bijvoorbeeld een bank) afkomstig zijn, automatisch bij ontvangst te laten verwijderen. Een voorbeeld van een grote financiele instelling die hier gebruik van maakt is PayPal. PayPal publiceert een ADSP policy in DNS, welke adviseert om alle berichten, die wel een paypal.com mail adres  hebben, maar waarin geen- of geen geldige DKIM handtekening voorkomt, te weigeren of auto­matisch te laten verwijderen.

DKIM toepassingen

De DKIM technologie is flexibel van opzet en biedt verschillende mogelijkheden voor het gebruik ervan. Hieronder wordt een aantal 'gebruiksprofielen' ofwel 'use case scenarios' beschreven.

 

E-mail afleveren

Veel e-mail komt nooit aan bij de ontvanger (zie kader rechtsboven). Om problemen met de aflevering van e-mail te voorkomen kan DKIM een belangrijk hulpmiddel zijn. Een eventueel aanwezige DKIM handtekening wordt door de grote E-mail Service Providers (Gmail, Yahoo!, AOL en Hotmaiil) gebruikt om te bepalen of een bericht kan worden afgeleverd in de Inbox van de ontvanger.  Meer...

 

Factureren per e-mail

De overheid moedigt het bedrijfsleven aan om over te gaan op e-factureren. Tegelijkertijd worden wel een aantal eisen gesteld aan deze e-factuur. Met DKIM kunt u aan deze eisen voldoen. Meer...

 

Herkennen phishing e-mail

'Phishing scams', e-mail berichten die van een bank, verzekeraar of overheids­instelling afkomstig lijken te zijn, maar in werkelijkheid door Internet criminelen worden verspreid, vormen een groot probleem. DKIM kan hier een belangrijke rol spelen, omdat het de mogelijkheid biedt berichten te 'waarmerken'. Hierdoor kunnen frauduleuze e-mail berichten makkelijker als vals herkend worden door ontvangers.

 

Domein Reputatie

Op basis van DKIM en de historie van een actief e-mail domein kunnen bedrijven en organisaties gaan werken aan een goede reputatie voor hun domein(naam). Reputatie van een domein wordt steeds belangrijker. Bij groeiend gebruik van IPv6 zullen DNS Blacklists niet langer toereikend zijn en wordt de reputatie van een domein bepalend voor aflevering van e-mail aan de geadresseerde.